Origo

ScienceCloud.dk
Enkel Cloud Computing for forskere

Er du en forsker ved et dansk universitet eller en højere læreanstalt, har du mulighed for gratis at køre virtuelle servere på sciencecloud.dk.
Vi stiller CPU, RAM og storage-ressourcer til rådighed via en enkel selvbetjenings-brugerflade.
Du kan benytte vore standard Linux-servere, uploade eller installere dine egne servere, eller prøve en af vore prækonfigurerede apps. Apps med videnskabelige softwarepakker er på vej.

Har du allerede en konto, så log ind her, ellers kan du oprette en ny konto her.

FAQ

ScienceCloud.dk er et nyt tilbud til danske forskere, der ønsker en enkel adgang á la AWS eller Digital Ocean til at køre virtuelle servere til f.eks. beregninger. ScienceCloud.dk er en infrastruktur-cloud (IaaS), med en enkel selvbetjeningsbrugerflade, der gør det hurtigt at komme i gang. Man kan afvikle standard Linux-servere eller forskellige prækonfigurerede servere. Vi arbejder på at tilbyde servere med forskellige videnskabelige softwarepakker præinstalleret.

ScienceCloud.dk finansieres og drives af projektet CITIES under Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Den teknologiske platform er udviklet af Origo Systems ApS.

ScienceCloud.dk er en del af projektet ScienceCloud4Cities, nærmere bestemt "a CITIES cloud computing prototype". Projektet er delvist finansieret som pilotprojekt under DeIC.

Brug af ScienceCloud.dk er i pilotperioden (indtil 2018) gratis for danske forskere. Som standard stiller har du adgang til 10 vCPU'er (cores), 10 GB RAM og 100 GB storage. Hvis du har behov for flere ressourcer, så kontakt os, eller bed din uddannelsesinstitution om at kontakte os med henblik på indgåelse af aftale.

Danske forskere har i dag adgang til et antal hi-performance "supercomputere", til udførelse af krævende beregninger. Hvis man ikke har et beregningsbehov, der opfylder kravene til "hi-performance" computing, er man som forsker henvist til at bede den lokale IT-afdeling om at stille servere til rådighed, eller søge finansiering til at benytte en af de internationale clouds som f.eks. Amazon Web Services.
Gruppen bag CITIES følte at der var et behov for en Compute-tjeneste med en enkel brugerflade, målrettet imod forskere med beregningsbehov der ikke nødvendigvis berettiger benyttelse af super-computing faciliteter.
Erfaringen viser desuden, at projekter der benytter offentlige clouds, som hovedregel lukker deres infrastruktur ned, når forskningsprojektet er ovre. Denne praksis kan være problematisk i forhold til opbevaring og behandling af forskningsdata.
Gruppen bag CITIES ønsker med ScienceCloud.dk at tilbyde alle forskere i Danmark enkel adgang til mainstream computing infrastruktur, og være med til at opbygge know-how omkring integrationer og best-practices i forhold til langtidsopbevaring af forskningsdata på tværs af forkningsgrupper.

Hvis du er en forsker ved en dansk uddannelsesinstitution, og har behov for at køre beregninger på virtuelle servere, så send os en ansøgning via formularen ovenfor, så sender vi dig et link til at få adgang til tjenesten.

ScienceCloud benytter standard OpenSource teknologier. Vi benytter KVM som hypervisor, dvs. det grundlæggende virtualiseringslag. Vi benytter libvirt som grundlag for orkestrering af virtuelle servere og libguestfs til inspicering og manipulering af disk images. Via vores standard-apps understøtter vi bl.a. Docker applikationer og forskellige videksnabelige softwarepakker som f.eks. Jupyter.